Prof. Dr. Mete Güngör

Araştırma alanları; Çocuk, Adölesan ve Erişkin Omurga Cerrahisi olan Prof. Dr. Ahmet Alanay, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda, ihtisasını tamamlayıp Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmuştur. Acıbadem Sağlık Grubu'na transfer olduktan sonra Dr. Alanay Maslak Hastanesi'nde Omurga Sağlığı Merkezi'ni kurmuştur. Aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Profesör Doktor Ahmet Alanay'ın üst ihtisas dalı çocuk ve erişkin omurga hastalıklarıdır. Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde almış olduğu eğitim dışında, bir yıl süre ile ABD'de Kansas Üniversitesi Tıp Merkezi'nde omurga cerrahisi üzerine ihtisas yapmıştır. Ayrıca ABD'de Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi (UCLA) Omurga Hastalıkları Merkezi'nde bir yıl süre ile misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Dr. Alanay, omurga cerrahisi ve özellikle omurga deformiteleri konusunda Türkiye de birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. Bunların arasında, omurga kırıklarında kullanılan vertebroplasti tekniği, skolyoz ameliyatlarında kullanılan nöromonitorizasyon tekniği, çocuk skolyozunda uygulanan manyetik çubuk tekniği ve yine skolyoz tedavisinde yeni uygulamaya başladığı bant ile gerdirme tekniği öne çıkanlardır. Omurga cerrahisi konusunda Dünyaca tanınan bir cerrah olan Prof. Alanay, yaptığı bilimsel çalışmalar ile yurt içi ve yurtdışı birçok ödül almıştır. Dünyanın en prestijli omurga derneği olan ABD menşeli Skolyoz Araştırma Derneğinde (Scoliosis Research Society) yönetim kurulu üyeliğine kadar yükselmiş ve uzun yıllar dünya çapında cerrah eğitimi konseyi başkanlığı yapmıştır. Bu ünvan ile Dünya’nın birçok yerinde düzenlediği kurslar ve yaptığı ameliyatlar ile cerrahların eğitilmesine bizzat katkıda bulunmuştur. Kurucu üyesi olduğu Avrupa Omurga Çalışma Grubu ve benzer çalışma gruplarında bilimsel üretkenliğini en üst düzeye çıkarmış ve dünyaca tanınan bir cerrah olmuştur.  

 

Prof. Dr. Ercan Baştu

Kalbin Odacıklarında Geçen Hayatın Öğrettikleri

Çalışma alanları Jinekolojik Endoskopi Teknikleri, Endometriozis, Tüp Bebek Tedavileri olan Prof. Dr. Ercan Baştu 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan 2008 yılında uzmanlığını aldı. 2011 yılında Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, BIDMC Hastanesi, Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite alanında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2012 yılında Lund Üniversitesi, Skåne Tıp Fakültesi’nde Robotik Jinekolojik Cerrahi Sertifikası aldı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışırken doçent oldu. 2016 yılında Leeds Üniversitesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Klinik Embriyoloji üzerine ardından Surrey Üniversitesi, Sağlık ve Tıp Bilimleri Fakültesi’nde İleri Jinekolojik Endoskopi üzerine yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılından itibaren Acıbadem Sağlık Grubu’nda görev almakta ve 2019 yılından itibaren Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda görevine profesör olarak devam etmektedir.

 

 

 

Prof.Dr.Oliver Muensterer

Kendisi Kanada’da doğmuş olup tıp diplomasını hem Almanya’daki Münich Üniversitesi’nden hem de İspanya’daki Aicante Üniversitesi’nden aldı. Lisansüstü eğitimini Washington DC‘deki Washington Hospital Center‘da genel cerrahi alanında aldıktan sonra. Ayrıca bir uzmanlığını da Kuzey Karolina‘daki Durhamda Duke Üniversitesi‘nde pediatri alanında yaptı. Münih‘e pediatrik cerrahi eğitimi almak için geri döndü.  Formal eğitimini pediatrik iç cerrahi alanında araştırma bursuyla Birmingham‘daki Alabama Üniversitesi‘nde tamamladı.

O zamandan beri Leipzig Üniversitesi’nde, Alabama Üniversitesi’nde, Cornel Üniversitesi Weill Tıp Okulu’nda klinikte çalıştı. 2014’ün Ekim ayında Almanya’ya Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde Pediatrik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olmak için döndü.

Alanında 120’den fazla makalesi ve 21 kitap bölümü yayınladı. Kendi ana araştırmaları ise pediatrik cerrahide yeni medyalar ve teletıp, pediatrik ön bağırsak doğum kusurları ve hastalıkları, fetal müdahaleler, Hirschsprung hastalığı ve pediatrik tümörlerde multifoton mikroskobunun kullanımı üzerinedir.

 

Asst. Prof. Engin Deniz

Dr.Engin Deniz pediatrik kritik bakım uzmanı olup, şu anda Yale New Haven hastanesinde çalışmaktadır.

Tıp eğitimine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde başlamış. Cohen Children’s Medical Center of New York’ta pediatrik uzmanlığını tamamlamıştır. Long Island College Hospital Beth Israel Medical Center’da Pediatrik kritik bakım Yan Dal uzmanlığı diplomalarını elde etmiştir.

Bir doğum kusuru olan hydrosefali genetiğinin anlaşılması konusunda araştırmalar yapmakta ve klinik deney çalışmalarını desteklemektedir. Aynı zamanda pediatrik kritik bakım öğretim üyesi olarak Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaktadır.

 

Prof.Dr.Işıl Pakiş

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Işıl Pakiş, uzmanlık eğitimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Bölümünde 1996 yılında bitirmiştir. 2002-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Adli Tıp doktora programını tamamlamıştır. 1997-2010 yılları arasında Adli Tıp Kurumunda görev almış olup, 2008-2010 yıllarında Adli Tıp Kurumu Histopatoloji Dalı Başkanlığını yapmıştır. 2008 yılında İstanbul Tabipler Odası Çocuk Hakları Komisyonuna ve 2010 yılında İstanbul Tabipler Odası Etik Kuruluna dahil olmuş ve halen bu görevlerini sürdürmektedir.  Dr. Pakiş 2010 yılından beri Acıbadem Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapıyor.

 

Başlıca araştırma alanları çocuk ihmali ve istismarı, yanlış tedavi, adli patoloji olan Işıl Pakiş; intihara bağlı çocuk ölümleri, ani bebek ölümü sendromu, ani ölümlere yol açan doğumsal rahatsızlıklar, yanlış tedavi, bronkopulmoner displazi gibi konularda uluslararası makalelerinin yanı sıra elliden fazla Türkçe makale yayımlamıştır. Kazaya bağlı çocuk ölümleri, intihara bağlı çocuk ölümleri, amniyotik sıvı embolizmine bağlı anne ölümleri gibi konularda pek çok sunum yapmıştır.

 

Doç. Dr. Selda Karaayvaz

  

Araştırma alanları; Çocuk Sağlığı İzlemi, aşılama, Ergen Sağlığı, Çocuklukta İhmal/istismar ve Risk Altındaki Çocuklar olan Doç. Dr. Selda Karaayvaz, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinde Sosyal Pediatri Bilim Dalı öğretim üyeliği yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezuniyetinin ardından Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde yüksek lisansını, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora programını tamamlamıştır. Çocuk istismarı, aşılama ve anne bebek bağlanması konularında çeşitli dergilerde yazdığı makalelerin yanı sıra konuk olduğu televizyon programları da bulunmaktadır. “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Programı” adlı kitabın yazarlarından olan Dr. Karaayvaz, çocukluk çağı lenfomaları, katı tümörler, akran eğitmenliği-gençlerde cinsel sağlık ilişkisi, uzun süreli emzirme, SRY geni ve daha birçok konuda uluslararası makaleler yayınlamıştır. Ulusal makaleleri ise başta göçmen çocuklar, sarsılmış bebek sendromu, çocukluk çağında ateşli hastalık ve anne sütü olmak üzere çeşitli konularda yayınlanmıştır. Kariyerine Acıbadem Sağlık Grubu’nda devam eden Selda Karaayvaz, Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu poster kategorisinde birincilik ödülünün de sahibidir.

 

Dr.Öğr. Üyesi Saygın Abalı

Pediatri Stajında nasıl öğrenmeliyiz?

  

Araştırma alanları Pediatrik Endokrinoloji, Diyabet, Oksoloji olan Saygın Abalı Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 2005 yılında mezun oldu. 2005-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği'nde çalıştı ve 2011 yılında İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını aldı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı'nda göreve başladı ve 2014 yılında Çocuk Endokrinolojisi uzmanlık eğitimini tamamladı. 2015-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lüfti Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı. 2017 yılından beri Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD öğretim üyesidir ve halen Acıbadem Atakent Hastanesi'nde çalışmaktadır.

 

Erdil Yaşaroğlu

1971 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nü bitirdi. 

1983 yılında amatör olarak karikatüre başladı. 1988 yılına kadar katıldığı karikatür yarışmalarından yurtdışında ve yurtiçinde olmak üzere 30’a yakın ödül kazandı. 

1989 yılında Güneş Gazetesi’nde profesyonel çizgi hayatına başladı. Aynı yıl Limon Dergisi’ne girdi. 

1990 yılında TRT’de Plastip Show ile televizyonculuk kariyerine başladı. 2000 yılına kadar 50’ye yakın TV projesinde çalıştı. 

1999 yılında komikaze.net’i kurdu. 1997-2000 yılları arasında Boğaziçi ve Bilgi Üniversitelerinde karikatür dersleri verdi.

1990-2002 yılları arası Limon ve Leman dergilerinde Komikaze ve Marlon köşelerini çizdi. 

2002 yılında arkadaşlarıyla Penguen Dergisi’ni 2014 yılında ise ilk çocuk mizah dergisi Süper Penguen’I kurdular. 

2012 yılında dünyanın en büyük karikatürünü çizerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 

Yurt içinde ve dışında çeşitli heykel sergilerine ve projelerine katıldı. 

Halen Süper Penguen’de çiziyor ve heykel çalışmalarına devam ediyor.  

 

Doç. Dr Serdar Beken

Panel: Pediatri Stajına Farklı Açılardan Bakış

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu. 2008’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalında uzmanlık eğitimini; 2011’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Neonatoloji yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2011 yılında Hospital Universitario La Paz, Madrid-İspanya’da neonatal hemodinami, fonksiyonel ekokardiyografi ve kraniyal sonografi alanlarında yan dal uzmanlık sonrası eğitimi aldı. 2012-2015 yılları arasında Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde neonatolog olarak çalıştı. 2015 yılından itibaren Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalında da öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

Armando “Hasudungan” Faigl

Visualising in Medicine- Shortness of Breath and Cough (Pediatrics)

 

Armando Faigl, 2013 yılında Southern Queensland Üniversitesi’nden Biyomedikal Bilimler alanında “Üniversite Madalyası” alarak mezun olmuştur. Notre Dame Sydney Üniversitesinde 2017 yılında tıp eğitimini tamamlamıştır. Khan Academy tarafından düzenlenen “KOAH” konulu Video İçerik Yarışmasını kazanmıştır. 2016’da ise Parkinson hastalığına karşı farkındalık için sanat yarışması organize etmiş, Sydney’s VIVID event VIZBI PLUS’ta “Visualizing the future of biomedicine” konulu bir konuşma yapmıştır. 2010 yılından bu yana 1 milyon takipçiye ulaşmış olan “Armando Hasudungan” youtube kanalında ve kendi internet sitesinde bilim ve sağlık alanında eğitim videoları yayınlamaktadır.

 

Doç. Dr. Ela Erdem Eralp

Panel: ASTIM

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. 2003 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ana bilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Eğitimine Çocuk Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında devam eden Ela Erdem 2011 yılında yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2013 yılında doçentlik unvanını aldı. 1999-2014 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmıştır. 2008’de göreve başladığı Marmara Üniversitesi Hastanesinde çalışmalarına devam etmektedir. Akademik ilgi alanlarından birkaçı çocuklarda uykuda solunum bozuklukları, kistik fibrozis, bronşektazi, fleksibl ve girişimsel bronkoskopi, polisomnografidir.

 

Doç. Dr. Günseli Bozdoğan

Panel: ASTIM

Araştırma alanları; çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuklarda aşılama, astım, alerjik ve bulaşıcı hastalıklar, besin alerjileri, çocukta bağışıklık sistemi, pediatrik kök hücre ve organ transplantasyonu olan Doç. Dr. Günseli Bozdoğan, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlığını Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde, yan dal programını ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji Allerji Bilim Dalında tamamlamıştır. Yurtdışında John Radcliffe Hospital pediatrik göğüs hastalıkları bölümünde ve Slade Hospital cilt hastalıkları bölümünde görev yapmıştır. Çocuklarda, astımda lenfosit ve ligand seviyeleri ile polimorfizm, Beta-Talasemi immünitesi, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları konularında yayınlanmış uluslararası makaleleri olmakla beraber atopik dermatit, besin alerjileri, primer immün yetmezlikler, çocuklarda influenza aşıları, kabakulak epidemisi, kronik granülomatöz hastalığı , Proteus Sendromu konularında ulusal yayınlara da sahiptir. Ayrıca European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ve Türkiye Allerji İmmünoloji Derneği (AID)’ne olan üyelikleri dışında Üçüncü Astım ve Allerjik Hastalıklar Kongresi’nde “Çocukluk Çağı Astımında Serum sFAS-sFasL Düzeyleri” çalışmasıyla üçüncülük ödülünü kazanmıştır.

 

Prof. Dr. H. Serap Sivri

Fötal Programlama

 

Prof. Dr. Serap Sivri 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyet sonrası beş yıl boyunca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Yardımcı Doçent Doktor unvanı ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Bölümünde yer aldı. 2000 yılında John F. Kennedy Enstitüsü’nde doktora sonrası çalışmalarını yürüttü. 2003-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde doçent doktor unvanıyla görev aldı. 2009 yılında profesörlük unvanı alan Prof. Dr. H. Serap Sivri halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

Çalışma alanları Çocuk Metabolizma Hastalıkları, lizozomal hastalıklar, amino asit metabolizması bozuklukları olan Prof. Dr. Serap Sivri, son beş yılda 20’den fazla makale yayımladı.  Bunların arasında “Lisinürik protein intoleransı olan bir hastada hamilelik ve emzirmenin sonuçları”, “Serebral Venöz Trombozun çocuklarda sistatyonin beta-sentez eksikliğinin bir yansıması olarak yaygınlığı”, “karaciğer büyümesi ve yüksek trigliserid atakları ile beraber beyaz maddenin yok olması” gibi makaleler yer almakta.

 

Prof. Dr. Bengi Semerci

Çocuk Hakları,Korunması ve Çocuk İstismarı

 

Prof. Dr. BENGİ SEMERCİ, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Erişkin Psikiyatrisi uzmanlığını aldıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk ve Ergen psikiyatrisi uzmanlık eğitimini tamamladı, Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etti. 1998 yılında Doçent, 2005 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Bengi Semerci 2000 yılında Ankara’dan ayrılarak, çalışmalarına İstanbul’da devam etti. Serbest hekimliğin yanı sıra, 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nı kurarak, 2004-2009 yılları arasında anabilim dalı başkanlığı yaptı. 2011 yılına kadar Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine devam etti. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümünde ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde psikoloji dersleri verdi. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Dr. Semerci 2007 yılında Bengi Semerci Enstitüsü’nü kurarak, yürüttüğü eğitim çalışmalarını tek çatı altında topladı.

Prof. Semerci, sosyal projelerde de aktif olarak yer almaktadır. Ticari cinsel sömürüye uğrayan kız çocukları ile ilgili yaptığı çalışma ile Avrupa’da ödül kazanmıştır. 2012-2017 arasında Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumunda kongre eş başkanı olarak görev yapmıştır. Prof. Semerci, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Nöropsikiyatri Derneği, Politik Psikiyatri  Derneği, Psikofarmakoloji Derneği, Dünya Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Federasyonu, Avrupa Erişkin DEHB Network, Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birliği (AACAP) ve İstanbul Çocukları Vakfı üyesidir. 2016 yılından beri Türkiye Psikiyatri Derneği Erişkin DEHB Çalışma Birimi Koordinatörlüğünü sürdürmektedir.

Ana çalışma alanları; Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında DEHB, Tik Bozuklukları, Tourette Sendromu, Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Otizm ve Depresyondur. Prof. Semerci’nin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu başta olmak üzere yurtdışı ve yurtiçinde yayınlanmış bilimsel makalelerinin yanı sıra çeşitli dergilerde yayınlanmış yazıları bulunmaktadır. Ayrıca on iki kitabı, mesleki eğitim kitaplarında yazılmış kitap bölümleri bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Latif Abbasoğlu

Cerrahi Oturumu Başkanı

Opr. Dr. Latif Abbasoğlu, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümünde profesör olup Çocuk Cerrahisi AD Başkanıdır. Kendisi Ankara doğumlu olup 1987’de Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Cerrahi uzmanlık eğitimini, Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde tamamlamıştır. Sonraki yıllarda Manchester Üniversitesi Booth Hall Çocuk Hastanesi’nde ve Texas Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde klinik gözlemci olarak bulunmuştur. 2005 yılından beri Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde çalışmaktadır. Bu süre zarfında 30’u aşkın makalesi ve kendisinin yazdığı bir kitap bölümü vardır. Cerrahi Anatomi üzerine bir kitap çevirisinde de rol almış olup birçok bilimsel kuruluşa üyedir.

İçerenköy Mahallesi, Kayışdağı Cd. No:32, 34752 Ataşehir/İstanbul

  • Acibadem Facebook
  • Acibadem Twitter
  • Acibadem Instagram

All rights reserved.